Article archive

17/09/2013 14:46

FAQ: Wat betekent *pas*?

Wat betekent het woordje pas? Hoe kun je pas in een zin gebruiken? Wat is de Engelse vertaling van pas? pas (bijwoord) 1 (only) just, recently hij begint pas = he is just beginning, he has only just started;  pas geplukt = freshly picked;  een...

Read more

—————

05/08/2013 10:30

Woordenschat: Inspiratie

Welke werkwoorden kun je gebruiken met *inspiratie*? Inspiratie...  zoeken: Componisten zoeken vaak inspiratie in de natuur. vinden: Veel schrijvers vinden vooral in hun eigen leven inspiratie voor hun boeken. krijgen / opdoen: Om inspiratie te krijgen / op te doen voor het maken van een...

Read more

—————

17/07/2013 09:13

Beginners: Memory cards Food

Wat eten we? Een memoryspel... Download het memoryspel in PDF-formaat: plaatjes, tekst      

Read more

—————

15/07/2013 15:10

Googelen, garage, energie, horloge...Hoe spreek je deze woorden uit?

How do you pronounce these words in Dutch? Check this out, listen to the words pronounced by native speakers and/or download the pronounciation files in MP3 format!    

Read more

—————

15/07/2013 14:57

Ik zei: neem wel een bidon mee!!!

veelvoorkomende misverstanden - common misunderstandings ik zei (zeggen) - I said (to say) neem wel een bidon mee (meenemen) - take a bidon with you (to take along/with) Bron: www.evertkwok.nl        

Read more

—————

14/07/2013 12:12

Bart gaf Gerard een steak onder water.... :)

gaf (geven) - gave (to give) de steak - steak onder water - under water iemand een steek onder water geven - to have a (sly) dig at someone, to take a sideswipe at someone Bron: www.evertkwok.nl    

Read more

—————

14/07/2013 12:03

Hen of hun?

Dat is hun boek. Ik geef hun het boek. Ik geef het boek aan hen. De baas ontslaat hen. Hoe zit het nou precies met hen / hun? Bron: www.onzetaal.nl

Read more

—————

28/06/2013 10:06

Afgelopen week, verleden week of vorige week?

Vraag Heeft afgelopen week dezelfde betekenis als verleden week of vorige week? Antwoord Nee, afgelopen kun je alleen gebruiken tegen het einde van de desbetreffende periode, terwijl verleden en vorig beide betrekking hebben op de daaraan...

Read more

—————

04/06/2013 12:31

Nieuw boek: Luisteren op B2 (Staatsexamen NT2)

Deze week is deel twee in de serie Examentrainers voor Staatsexamen NT2 verschenen: Luisteren op B2.  Luisteren op B2 is bedoeld voor staatsexamenkandidaten die zich extra willen voorbereiden op het onderdeel Luisteren van het Staatsexamen II of die al eens gezakt zijn voor dit...

Read more

—————

27/05/2013 14:51

Self-study: Learn Dutch vocabulary with Oxford Vocabulary Coach!

Write down Dutch words in the first column and the translation into your mother tongue in the second column. Cover up the words written in Dutch and then practise them word by word by pulling down the covering strip one line at a time. The covering strip can be used on both columns simply by...

Read more

—————