Article archive

10/03/2013 15:18

Dubbele infinitieven in het Nederlands

FAQ: Hoezo gebruik je aan het einde van sommige Nederlandse zinnen 2 infinitieven? Als je iets beschrijft dat gebeurd is, gebruik je in het Nederlands meestal het perfectum: Ik heb mijn oma BEZOCHT. Bij sommige werkwoorden moeten er echter 2 infinitieven aan het einde van de zin staan: Hij...

Read more

—————

10/03/2013 15:17

Formal and informal Dutch

What is formal and what is informal in Dutch? Schrijftaal en spreektaal in het Nederlands.

Read more

—————

10/03/2013 15:14

Learning Dutch vocab

Expand your vocabulary with this free online dictionary of Dutch synonyms!

Read more

—————

10/03/2013 15:10

Dutch pronunciation

Are you struggling with the Dutch pronunciation?  Check out this website! If you enter your word/text and choose "Dutch" in "Language", Saskia, Willem, Claire, Ellen, Laura or Xander will pronounce it for you.  

Read more

—————