28/06/2013 10:06

Afgelopen week, verleden week of vorige week?

Vraag

Heeft afgelopen week dezelfde betekenis als verleden week of vorige week?

Antwoord

Nee, afgelopen kun je alleen gebruiken tegen het einde van de desbetreffende periode, terwijl verleden en vorig beide betrekking hebben op de daaraan voorafgaande periode. Als je bijvoorbeeld op vrijdag spreekt over de afgelopen week, bedoel je maandag tot vrijdag van de (bijna) verstreken week. Als je op diezelfde dag spreekt overde vorige week, heeft je uitspraak betrekking op de week die liep tot en met laatstleden zondag.

Hoewel in bijna alle woordenboeken verleden genoemd wordt als synoniem, en soms ook vorig, worden deze woorden alleen gebruikt als de desbetreffende periode daadwerkelijk verstreken of afgelopen is. Vorig betekent 'onmiddellijk voorafgaand' of 'plaatsgevonden hebbend in een tijd die min of meer ver gelegen is voor de huidige tijd of de tijd waarvan sprake is'.

Bron: www.taalunieversum.org

 

 

 

—————

Back