15/03/2013 11:37

Denken aan, denken over, denken om, denken van...?

De correcte prepositie bij denken hangt af van de betekenis.

  • denken aan = '(passief) in gedachten hebben' (of iets dergelijks);
  • denken over = '(actief) nadenken over'.
  • denken om = 'bedacht zijn op, rekening houden met';
  • denken van = 'vinden van'.

Denken aan

Denken aan betekent algemeen: 'in gedachten hebben', 'plots in zijn gedachten krijgen'. Voorbeelden:

Vergeet morgen niet aan me te denken.

Je doet me denken aan een aap.

Denken over

In combinatie met over betekent denken 'nadenken over', 'een mening hebben', maar ook '(iets) van plan zijn'. 

Denk er nog eens even over.

Hoe denkt u over zijn voorstel?

Ik denk erover te stoppen.

Denken om

Denken om betekent 'niet vergeten', 'bedacht zijn op, oppassen voor'. Voorbeelden:

Denk je om de kinderen?

Denk om het trapje.

Denken van

Denken betekent in combinatie met van: 'vinden van' maar ook 'verwachten'. Voorbeelden:

Wat denk je van de ontwikkelingen?

Dat had ik niet van hem gedacht.

 

 

 

—————

Back