10/03/2013 15:18

Dubbele infinitieven in het Nederlands

FAQ: Hoezo gebruik je aan het einde van sommige Nederlandse zinnen 2 infinitieven?

Als je iets beschrijft dat gebeurd is, gebruik je in het Nederlands meestal het perfectum: Ik heb mijn oma BEZOCHT. Bij sommige werkwoorden moeten er echter 2 infinitieven aan het einde van de zin staan: Hij heeft het nummer niet KUNNEN VINDEN. Ze heeft ZITTEN PRATEN. Ik heb het pakket LATEN BEZORGEN. Jeff is zaterdag KOMEN ETEN. Dit gebeurt in combinatie met modale werkwoorden (moeten, kunnen, willen, mogen), werkwoorden van beweging (gaan, komen, lopen), werkwoorden van zintuigen (zien, horen), positiewerkwoorden (staan, zitten, liggen) en de werkwoorden blijven en laten.

—————

Back