10/03/2013 16:59

Het woordje *altijd*

Vaak beginnen zinnen in het Nederlands met een tijdsbepaling. Bijvoorbeeld 'Morgen heb ik veel afspraken'. Vreemd genoeg kun je geen zin beginnen met *altijd*. Het woordje *altijd* komt dus in de zin na het subject en het werkwoord (Ik kom *altijd* te laat.). Altijd! :)

—————

Back