17/01/2014 18:18

Inschrijfformulier Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 2014

De profielexamens van het Certificaat Nederlands als Vreemde taal kunnen in mei 2014 afgelegd worden bij Taalservice Utrecht.

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een internationaal erkend certificaat voor studenten die behoefte hebben aan toetsing van hun vaardigheden, bijvoorbeeld om na te gaan of hun niveau voldoende is voor een Nederlandstalige studie- of werkomgeving. 

Deadline voor inschrijven: 20 maart 2014!

Examengeld: EUR 75

Inschrijven via e-mail: info@taalservice-utrecht.com of via Skype: taalservice.utrecht

Certificate of Dutch as a Foreign Language: Information in English

 
CNaVT-certificaat Profiel

PTIT: Profiel Toeristische en InformeleTaalvaardigheid

Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden of voor mensen die zich als toerist willen redden in het Nederlands of voor mensen die, binnen een niet-professionele context, met Nederlandstalige toeristen in eigen land willen communiceren.    

Download Inschrijvingsformulier PTIT

PMT: Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid

Dit profiel is bedoeld voor mensen die interesse hebben in de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf het Nederlands willen begrijpen en gebruiken.

Download Inschrijvingsformulier PMT

PPT: Profiel Professionele Taalvaardigheid

Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, receptionist, ... 

Download Inschrijvingsformulier PPT

PTHO: Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs

Dit profiel is bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met abstracte en theoretische teksten.

Download Inschrijvingsformulier PTHO

PAT: Profiel Academische Taalvaardigheid 

Dit profiel is bedoeld voor mensen die aan het eind staan van een opleiding Nederlands als Vreemde Taal of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als Vreemde Taal.Verder is dit profiel ook geschikt voor mensen die een academische loopbaan - niet noodzakelijk in de letteren - in Vlaanderen of Nederland ambiëren.
Zij moeten op formele manier kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op hoog academisch niveau. 

Download Inschrijvingsformulier PAT

 

 

—————

Back


Contact us