10/03/2013 15:28

Motto van de dag

Maak vandaag ten minste een keer een keuze vanuit uw hart. Iets wat u echt wilt. Waar u achter staat. Wat bij u past. Dat geeft levenskracht!

  • ten minste = at least
  • een keuze maken = to make a choice 
  • het hart = heart
  • iets = something 
  • echt = really
  • achter = behind 
  • staan - to stand 
  • passen bij iemand = to fit sb. 
  • levenskracht = vitality

 

—————

Back