10/03/2013 17:02

Wat is juist: Hij spreekt NIET goed Nederlands of Hij spreekt GEEN goed Nederlands?

ANTWOORD:
De constructies zijn allebei mogelijk. Niet goed Nederlands spreken heeft vooral betrekking op iemands vermogen (goed) Nederlands te spreken; het suggereert sterk dat het Nederlands niet de moedertaal van de betrokkene is. Geen goed Nederlands spreken richt de aandacht meer op de kwaliteit van iemands Nederlands. Er kan mee bedoeld zijn dat iemand het Nederlands als niet-moedertaalspreker niet goed beheerst, maar ook dat een moedertaalspreker de standaardtaalnormen niet in acht neemt.

 

—————

Back