10/03/2013 17:16

What is your Dutch language level?

Nieuw bij Taalservice Utrecht: Een professioneel intake-instrument NT2.

Hiermee zullen we de NT2-cursist een betrouwbaar advies 
geven over een passend taal- en studeertraject en zijn/haar taalniveau bepalen. Het intake-instrument NT2 is een pakket toetsen waarmee de docent een volledig beeld van het startniveau van de cursist krijgt. Alle taalvaardigheden komen aan bod: gesprekken voeren, lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast kunnen we nu ook de leerbaarheid, de motivatie en de praktische omstandigheden van de cursist in kaart brengen. Belangrijke factoren voor een leertraject op maat!

—————

Back