Voorbereiding op examens

Bent u bezig Nederlands te leren, dan zal een in Nederland én internationaal erkend examen of certificaat zeker van pas komen. Taalservice Leiden stoomt studenten klaar voor het afleggen van NT2-staatsexamens Nederlands en CNaVT-certificaten.

Tijdens de lessen wordt gewerkt met materiaal dat bestemd is voor de voorbereiding op de betreffende examens. U komt zo in aanraking met het type oefeningen en taken dat u bij de examens te wachten staat. Verder zult u zich bekwamen in spontane en voorbereide spreekvaardigheid, schrijf- en luistervaardigheid. De docente bereidt u voor op het verloop van het examen, het type oefeningen en de grammaticacategorieën die u kunt verwachten en geeft u waardevolle tips over de gang van zaken tijdens het examen. 

Mogelijke examens en certificaten Nederlands naar moeilijkheidsgraad:

Examen / certificaat Nederlands Niveau volgens het Europees Referentiekader voor talen
CNaVT Maatschappelijk Informeel (voorheen PTIT)* A2 (Meer informatie over de CNaVT-certificaten)
CNaVT Maatschappelijk Formeel (voorheen PMT)* B1
NT2 Programma I  B1 (Meer informatie over de Staatsexamens)
CNaVT Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT)* B2
NT2 Programma II  B2
CNaVT Educatief Startbekwaam (voorheen PTHO)* B2
CNaVT Educatief Professioneel (voorheen PAT)* C1
 

* De verschillende profielen van het CNaVT-examen kunnen afgelegd worden bij Taalservice Leiden in Leiden. Gelieve contact opnemen voor meer informatie.
 

 


Contact