Nederlandse les via Skype

Taalservice Leiden verzorgt Nederlandse lessen via Skype. Bent u niet in de gelegenheid om cursussen op locatie te volgen, maar wilt u wel graag Nederlands leren, dan is onderwijs via Skype voor u de ideale oplossing.

Voordelen van Nederlandse les via Skype:

 • De kwaliteit van de lessen is volledig vergelijkbaar met die van de persoonlijke lessen;
 • U bespaart tijd en kosten, omdat u niet hoeft te reizen;
 • U kunt de lessen volgen tijdens uw werkpauzes of vanuit huis;
 • Flexibele oplossing: het tijdstip van de lessen wordt onderling overeengekomen.

Duur van de lessen: 60 of 90 minuten. Materialen worden vóór iedere les elektronisch door de docente verstrekt. Wilt u eerst uw huidige taalniveau weten? Doe maar eerst deze online instaptoets.

Onze Skype ID is taalservice.leiden

Focus

De thematische focus van de lessen wordt afgestemd op uw wensen en behoeften en kan bijvoorbeeld liggen op:

 • Dagelijks leven in Nederland en België, communicatie op het werk, in winkels en bij instanties
 • Spreek- en luistervaardigheid, conversatie en interactie
 • Zakelijk Nederlands, CV, solliciteren, sollicitatiegesprek in het Nederlands
 • Nederlands voor vertalers en tolken
 • Nederlands voor au-pairs; focus op huishoudelijke zaken en communicatie met kind en gezin
 • Medisch Nederlands

Structuur van de lessen

De lessen Nederlands bij Taalservice Leiden zijn in het algemeen als volgt gestructureerd:

 • Conversatie: bij beginners een eenvoudig gesprek; gevorderden bereiden een spreekbeurt van enkele minuten voor over een onderwerp naar keuze
 • Herhaling voorgaande les
 • Gezamenlijke huiswerkcorrectie
 • Spreekvaardigheid: thematisch gerichte uitbreiding van de woordenschat, vaak met behulp van beelden, soms in de vorm van een spel. Nieuwe woorden en zinnen worden door de docente genoteerd. Studenten krijgen deze na afloop op papier mee naar huis. Bij lessen via Skype worden nieuwe woorden en zinnen in het chatvenster genoteerd.  
 • Grammatica en lesboek: grammatica en bijbehorende oefeningen worden behandeld op basis van eigen materiaal van de docente of een lesboek
 • Luistervaardigheid: m.b.t. het behandelde thema of uit het lesboek
 • Schrijf- en leesvaardigheid: huiswerk of dictee

Deze structuur kan worden aangepast aan uw wensen, behoeften en interesses. Bij examenvoorbereiding is de structuur gebaseerd op de structuur van het examen.

Kosten

De lestarieven van Taalservice Leiden vindt u op deze pagina.


Contact