Lesmateriaal

Voor de lessen gebruiken wij een combinatie van eigen lesmateriaal en lesboeken Nederlands.

Ons eigen lesmateriaal is gericht op spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en lees- en luistervaardigheid. Het is zo samengesteld dat de lessen niet alleen effectief, maar ook erg plezierig zijn.

De door ons gebruikte lesboeken kunt u hier bekijken:

Nederlandse lesboeken

Grammatica van het Nederlands

Woordenschat in het Nederlands

Uitspraak van het Nederlands

Woordvolgorde in het Nederlands

Staatsexamen NT2

Zakelijk Nederlands

Medisch Nederlands

Inburgeringsexamen


Contact