CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL (CNaVT)

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een internationaal erkend certificaat voor studenten die behoefte hebben aan toetsing van hun vaardigheden, bijvoorbeeld om na te gaan of hun niveau voldoende is voor een Nederlandstalige studie- of werkomgeving. 

Taalservice Connect bereidt u voor op het CNaVT-certificaat van uw keuze. Neem voor meer informatie contact met ons op of bezoek de Nederlandstalige informatieve website van het CNaVT.

CNaVT-certificaat Profiel

Maatschappelijk Informeel, taalniveau A2

Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden of voor mensen die zich als toerist willen redden in het Nederlands of voor mensen die, binnen een niet-professionele context, met Nederlandstalige toeristen in eigen land willen communiceren.    

Maatschappelijk Formeel, taalniveau B1

Dit profiel is bedoeld voor mensen die interesse hebben in de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf het Nederlands willen begrijpen en gebruiken.

Profiel Zakelijk Professioneel, taalniveau B2

Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, receptionist, ... 

Educatief Startbekwaam, taalniveau B2

Dit profiel is bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met abstracte en theoretische teksten.

Educatief Professioneel, taalniveau C1

Dit profiel is bedoeld voor mensen die aan het eind staan van een opleiding Nederlands als Vreemde Taal of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als Vreemde Taal.Verder is dit profiel ook geschikt voor mensen die een academische loopbaan - niet noodzakelijk in de letteren - in Vlaanderen of Nederland ambiëren.
Zij moeten op formele manier kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op hoog academisch niveau. 

Taalservice Connect helpt u met de voorbereiding op alle boven genoemde examens. Gelieve contact opnemen voor meer informatie.


Contact opnemen