Workshop: Voorbereiding CNaVT (taalniveau C1)

Intensieve tweedaagse workshop ter voorbereiding op het CNaVT examen Nederlands voor buitenlanders (Profiel EDUP). Dit examen kunt u komen afleggen bij Taalservice Leiden in mei 2018.

Wat en voor wie?

Leert u Nederlands, dan is het beslist gunstig om over een internationaal erkend certificaat te beschikken. Deze workshop bereidt u voor op het CNaVT examen op C1 niveau en daarmee op het verkrijgen van het breed erkende CNaVT certificaat.
Het CNaVT examen is het officiële internationale examen Nederlands als vreemde taal  voor iedereen over de hele wereld die Nederlands leert.  Wie slaagt voor het examen toont aan dat hij of zij het Nederlands goed genoeg beheerst om te kunnen spreken, luisteren en te schrijven in bepaalde contexten.

De workshop wordt geleid door een hooggekwalificeerde, ervaren docente met meerdere jaren professionele ervaring in het klaarstomen van mensen voor het CNaVT examen en het geven van Nederlandse les aan buitenlanders. De docent is tevens werkzaam als examinator van het CNaVT examen, dat u in 2018 bij Taalservice Leiden kunt komen afleggen. Tijdens de workshop krijgt u hierover meer informatie.

Wij werken tijdens de workshop met authentieke materialen voor de voorbereiding op het examen die niet vrij beschikbaar zijn op het internet. Naast de voorbeeldexamens die wel op het internet te vinden zijn, krijgt u dus veel meer voorbereidingsmaterialen dan u elders aan zou treffen. 

De docent staan bovendien klaar om u nuttige tips te geven om de verschillende onderdelen van het examen met succes te doorlopen.  U zult uw spreek-, luister- en schrijfvaardigheid op C1-niveau oefenen en verfijnen (d.m.v. interactie en rollenspellen), precies zoals dat tijdens van het examen van u zal worden verlangd. U krijgt persoonlijke feedback en antwoord op al uw vragen. De workshop vindt plaats in Leiden in een aangename, persoonlijke sfeer met een klein groepje deelnemers.

Geïnteresseerd? Hier vindt u meer informatie over de eerstvolgende mogelijkheid om zich in te schrijven.

Meer informatie over het CnaVT-examen: www.cnavt.org


Contact opnemen